Unitat 4
Principal Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Altres

PROGRAMA “VINE”

 -         Hola, vine amb mi!

 UNITAT 4:  

4.1 El meu col·legi

Paperera, planta, paret, finestra, conserge, claus, escala, altaveu, camí, arbre, flors, font, aigua.

 

4.2 Hui ens toca

-         Hui ens toca Educació Física.

-         Que bé. A mi m’agrada l’Educació Física.

-         Què és el que més t’agrada?

-         El que més m’agrada és la Música.

-         Què és el que menys t’agrada?

-         A mi, el que menys m’agrada és la Plàstica.

-         A mi m’agraden les Matemàtiques.

-         A mi m’agrada l’Anglés.

     -         Que bé! A mi m’agrada l’Educació Física

 Redacció de “El que més m’agrada del meu col·legi” (Al menys tres línies).

 Redacció de “El que menys m’agrada del meu col·legi” (Al menys tres línies). 

·        A Joan li agrada l’Educació Física.

·        A Antoni no li agrada la Plàstica.

·        A Carme li agrada l’Anglés.

·        A Josep li agraden les Matemàtiques. 

21 = vint-i-u,   22 = vint-i-dos,   23 = vint-i-tres,   24 = vint – i – quatre,    25 = vint-i-cinc,

26 = vint-i-sis,   27 = vint-i-set,   28 = vint-i-huit,   29 = vint-i-nou,   30 = trenta. 

4.3 M’agrada

·        Ja són les onze!

·        Podem eixir al pati?

·        Sí. Podeu eixir al pati.

·        Puc anar a la biblioteca?

·        Sí. Pots anar a la biblioteca.
 

4.4 Els dies de la setmana

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge.

Quins dies hi ha Matemàtiques?

Dilluns, dimarts, dijous i divendres.

Quins dies hi ha Valencià?

Dilluns, dimarts i dijous.

Completa al teu quadern: EL MEU HORARI

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

P   A   T   I

11:30

 

 

 

 

 

12:30

V   E   S   P   R   A   D   A

15:30

 

 

 

 

 

16:15

 

 

 

 

 

 

4.5 Els colors

Blau, rosa, verd, roig, groc, marró, negre, taronja, blanc.

 ·        Porte la camisa de color groc, la falda de color taronja, les sabates de color rosa i els calcetins de color verd. Ah!... i la llibreta és de color roig.

 ·        Jo porte una camiseta roja, uns pantalons blaus, unes sabatilles marrons i uns calcetins blancs. Ah!... i la carpeta és negra.

 

4.6 Llegir i escriure

Finestra à fi – nes – tra.

Conserge à con – ser – ge.

Camí à ca – mí.

Paret à pa – ret.

 

Paperera   à   pa – pe – re – ra   à   p – a – p – e – r – e – r – a.

Jardí   à   jar – dí   à   j – a – r – d – í.

Dilluns   à   di – lluns   à   d – i – l  – l – u – n – s.

 

Escriu les frases inventades:

Xavier va demà a la biblioteca.

El sol és sempre groc.

Els meus companys estan ara al pati.

Les meues companyes aniran més tard a classe.

 

Completa!

El meu col·legi és gran. Té deu classes.

El pati és molt gran per a poder jugar tots els xiquets i xiquetes.

El meu col·legi també té un gimnàs on fem gimnàstica i una biblioteca per a llegir.

 

Redacció: “El col·legi Benalua actual” . (Al menys quatre línies).

 

4.7 Vocabulari

M’agrada... ;   No m’agrada... ;   Educació Física;   Llengua;   Matemàtiques;   Plàstica;   Música;   Anglés;   Biblioteca;   Pati.

Dilluns;   Dimarts;   Dimecres;   Dijous;   Dissabte;   Diumenge.

Free counter and web stats

Anterior Principal Damunt Següent

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.