Unitat 3
Principal Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Altres

PROGRAMA “VINE”

 -         Hola, vine amb mi!

 UNITAT 3:  

3.1 La meua classe

Taula, paperera, clarió, paper, cadira, persiana, porta, finestra, pissarra.

 
3.2 Coses de classe

Llibre, goma, pegament, quadern, esborrador, llapis, retolador, maquineta de fer punta, regle.

 
3.3 Això és

-         Endevina què és açó...

-         Això és un regle.

 

-         Tu tens una llibreta?

-         Sí, jo tinc una llibreta, Zinédine!

 

-         Per a què servix el llapis?

-         El llapis servix per a escriure!

 

16 = setze,   17 = dèsset,   18 = díhuit,   19 = dènou,   20 = vint.

 

3.4 Els verbs

llibre à llegir

llapis à escriure

goma à esborrar

tisores à retallar

 

El llibre servix per a llegir.

El llapis servix per a escriure.

La goma servix per a esborrar.

 

3.5 Jo tinc

Mira! Jo tinc una goma...

I jo tinc tres gomes.

 

Miquel, tu tens l’esborrador?

No, Sara, jo no tinc l’esborrador.

 

Elles tenen un quadern.

Sí. Elles tenen un quadern, cada una.

 

Empar, i Xavier?

No sé, Miquel, però crec que està amb la tutora.

 

Alfons a on està el regle?

Mira, Sara, el regle està damunt de la taula.

 

Hola, Sara! Has vist el meu llibre?

Sí, Pere. El teu llibre està davall de la taula.

 

On tens el llapis, Bea?

El llapis el tinc dins de la meua motxilla, Carles.

 

Damunt – davall

Dins – fora

 

3.6 Les hores

Són les nou.

Són les onze i quart.

Són les dotze en punt.

Són les cinc i mitja.

Són les set menys quart.

Són les huit menys vint.

Són les quatre i deu.

 

Són les huit en punt.

Són les nou menys deu.

Són les deu i quart.

Són les onze i mitja.

Són les dotze menys vint.

Són les tres menys quart.

 

3.7  La meua llengua

Escriu les hores en valencià:

Són les nou en punt.

Són les onze i quart.

Són les dotze en punt.

Són les cinc i mitja.

 

3.8   He aprés

La goma no servix per a escriure.

En classe tenim taules.

El llibre servix per a llegir.

En classe tenim cadires.

El llapis no servix per a llegir.

La cadira servix per a asseure’s.

La goma servix per a esborrar.

 

Escriu les hores que marquen els rellotges:

8:00 à Són les huit en punt.

8:50 à Són les nou menys deu.

10:15 à Són les deu i quart.

 

3.9 Llegir i escriure

g – o – m – a      (vocals: o, a;   consonants: g, m)

c – a – d – i – r – a      (v: a, i;   c: c, d, r)

t – a – u – l – a      (v: a, u;   c: t, l)

p – a – p – e – r      (v: a, e;   c: p, r)

 

Goma à mag.                            Paper à pare.

 

Esborrador, goma, llapis, regle, pegament, taula, cadira, llibre.

 

Gerard té dos quaderns.

La goma està davall de la taula.

La professora té un dau.

Els companys i les companyes estan contents.

 

Pere té un nas.

Sara té un regle.

Toni té un llapis.

Rosa té dos mans.

 

Completa el text:

Carles un llapis damunt de la taula, i jo li he dit:

·        Tens un llapis?

 Aleshores ell m’ha contestat:

·        Sí, tinc un llapis. El vols?

 Però jo li he contestat:

·        No, gràcies.

 

Redacció del col·legi del teu país (o inventat). (Al menys quatre línies).

 

3.10 Vocabulari

Escriu!:

Què és...?

Açò és...

On està...?

Escriure

Llegir

Esborrar

Damunt – davall

Llapis

Llibre

Quadern

Free counter and web stats

Anterior Principal Damunt Següent

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.