Proj.: La classe de valencià a l'A.Inf.
Principal Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Altres

E-mail: 03000734@edu.gva.es
Tfon.:
965.91.90.40
03007 ALACANT 

 

                PROJECTE:

LA CLASSE DE VALENCIÀ
EN L'AULA D'INFORMÀTICA

                                                                                              

 

 

 

Alfonso Martínez Miguel

        Curs 2014 - 2015

 

INTRODUCCIÓ 

Cada dia es va imposant més la utilització de les NNTT i concretament la informàtica en tots els àmbits educatius. És per això, que sorgix la idea d'impartir la classe de “valencià” enterament en l'Aula d'informàtica, durant el curs 2004-05 en el nivell de 6é de Primària per a valorar i comparar els resultats obtinguts respecte a la classe tradicional en l'aula. 

Després de deu anys d'aplicació del Projecte i valorant molt positivament els resultats obtinguts, es va a continuar durant este curs 2014-15 amb els alumnes de 6é d'Educació Primària; amb la limitació del temps que determine l’equip directiu del Centre. 

La idea del Projecte es fonamenta que la “Llengua valenciana” en el context particular del nostre Centre és una àrea amb poc atractiu fins al dia de hui, en gran quantitat de nivells educatius. Pensem “a priori” que amb l'ajuda dels ordinadors despertarem un gran interés en els nostres alumnes provocant un esforç notable de superació que redundarà en una adquisició de vocabulari que facilitarà enormement la fluïdesa verbal i escrita. 

Tot l'anteriorment exposat, es reforça amb “la parla diària” en tot moment en “Llengua valenciana” i la comunicació obligatòria en esta llengua entre professor-alumnes, alumnes-professor i alumnes-alumnes. 

 

OBJECTIUS 

-        Perdre la vergonya a usar el “valencià” en qualsevol lloc i moment.

-        Motivar els alumnes en la utilització de la “Llengua valenciana” com a mitjà de comunicació.

-        Aconseguir una comunicació fluida en “valencià”.

-        Adquirir un nivell apropiat de vocabulari.

-        Sensibilitzar els alumnes i les seues famílies a favor de l'ús del “valencià”.

-        Familiaritzar-se amb l'ús d'ordinadors.

-        Utilitzar l'ordinador com a ferramenta de treball (com a diccionari, com a mitjà de consulta, com a quadern, etc.).

-        Augmentar l'interés dels alumnes amb la correcció i avaluació immediata de l'ordinador.

 

CONTINGUTS 

Els propis del nivell, si bé es farà des del principi una adaptació curricular d'aula en l'àrea de “Llengua valenciana” a causa del gran nombre d'immigrants que es concentren en este nivell educatiu i a la seua escassa (en certs casos negativa) sensibilització a l'ús del “valencià”. 

 

METODOLOGIA 

El treball serà individualitzat al poder disposar cada alumne d’un ordinador. L'adjudicació dels ordinadors es realitzarà per orde alfabètic intentant evitar la creació de grupets tancats d'amics-gues.  

S'iniciarà la classe amb una lectura en veu alta d'un text apropiat a l’edat en suport informàtic per part del professor o locució informatitzada i posteriorment per alguns alumnes. A continuació, un alumne ho resumirà i un altre ho comentarà. 

Després s'avançarà el treball per ordinador amb el programa interactiu en valencià que corresponga. Els alumnes prendran nota del vocabulari i els diferents apartats de la Unitat en el seu quadern informàtic (arxiu personalitzat del processador de textos), utilitzant el diccionari informàtic SALT per a les paraules que no coneguen. 

Al finalitzar el tema cada alumne realitzarà una xicoteta composició amb el vocabulari propi de la Unitat, en el seu quadern de treball, que enviarà per e-mail al professor per a la seua avaluació. Els millors treballs s'imprimiran i seran publicats en el web del Professor:  http://sites.google.com/site/monvolgutmestre/ o bien, http://www.profealfonso.net23.net. 

A continuació, es farà un dictat de la Unitat que s’ha treballat, que cada alumne/a escriurà en el seu quadern informàtic de Dictats utilitzant el processador de textos  i també, enviaran per e-mail al professor per a la seua avaluació. Posteriorment ho corregiran comptant el nombre de faltes i fent l'avaluació. Cada paraula mal escrita l'escriuran tres vegades i construiran una frase amb ella. 

Finalment per a comprovar els coneixements adquirits, l’alumne es conectarà a internet des del col·legi i/o la pròpia casa, per a contestar uns qüestionaris de cada Unitat amb avaluació automàtica (Moodle). 

Per a incentivar la lectura es fomentarà l'ús de la Biblioteca d'aula, llegint llibres en valencià de diverses editorials, adequats per a la seua edat. L'alumne tria un llibre que es porta a casa per a la seua lectura. A l'acabar de llegir-lo hi ha d'omplir la Fitxa de lectura que proporciona el professor i entregar-la per a la seua avaluació. S'exigirà un mínim de 3 llibres al trimestre.

 

AVALUACIÓ 

Es valorarà:

-        L'esforç realitzat per cada alumne/a  en l'expressió oral i escrita.

-        L'ús de la “llengua”.

-        L'actitud de l'alumne/a cap al “valencià”.

-        Les lectures.

-        Els vocabularis.

-        Les composicions (redaccions i descripcions).

-        Els dictats.

-        Les qualificacions de les qüestionaris realitzats en el Curs de Moodle que té publicat el professor en la web del IES Cavanilles. 

 

MATERIALS 

bullet Programa “Activitats valencià-romanés”.
bullet Temes (activitats) de JCLIC.
bullet Traductor SALT (inclós en OO Processador de Textos).
bullet Llibres de lectura de diverses editorials, adequats a la seua edat.
bullet Programes informàtics diversos (Generador numèric, OO Impress, ...).
bullet Premis Contarella de narrativa en valencià.
bullet Premis Sambori.
bullet Llibres de text de diferents editorials (material auxiliar).

 

OBSERVACIONS

 El Projecte serà revisat al final de cada Trimestre i la seua continuïtat dependrà de la valoració positiva dels resultats obtinguts.

 Free counter and web stats

Anterior Principal Damunt Següent

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.