BARBARISMES PER

zancadilla Traveta. Ha entropessat perquè li han fet la traveta.

zanco Xanca. Amb les xanques posades, aquest comediant arriba al balcó.

zanja Rasa, excavació, vall (m.). Van cavar una rasa que envoltà la casa.

zanjar Resoldre, cloure, concloure, enllestir. Heu de concloure l’assumpte.

zumbit Brunzit. El brunzit de l’abella.

zurdo Esquerrà.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.