BARBARISMES PER

vado Gual.

vaho Baf.

vajilla Vaixella.

vale Val.

valia Vàlua.

valiós Valuós.

valla Tanca.

vanguàrdia Avantguarda.

varios Alguns, diversos, diferents.

Vari és correcte quan significa variat. Jersei de colors varis.

vehícul Vehicle.

venda Bena.

vendímia Verema.

veneno Verí.

venta Venda.

ventanal Finestral.

ventanilla Finestreta.

ventatja Avantatge.

veraneig Estiueig.

veranejar Estiuejar.

verbena Revetla. Hui farem una revetla.

verdugo Botxí.

vergonsós Vergonyós.

verossímil Versemblant.

verter Abocar, vessar.

vèrtigo Vertigen.

villancico Nadala.

vislumbrar Albirar, entreveure. S’albirava la seua silueta a l’horitzó.

vistasso Ullada.

visto bueno Vistiplau.

vivienda Habitatge, vivenda.

volumen Volum.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.