BARBARISMES PER

ufano Ufanós. Estava ufanós per haver aprovat l’examen.

umbral Llindar, marxapeu. Es troba al llindar de la porta.

undècim Onzé.

urbano Urbà. Els urbans regulen el trànsit.

uve Ve.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.