BARBARISMES PER

raro Rar, estrany.

rascacels (o rascacielos) Gratacel. Era un gratacel impressionant.

rasgar Esquinçar, esqueixar.

rato Estona.

ratonera Ratera.

real Reial (del rei).

realesa Reialesa.

rebanada Llesca, tallada. Talla el pa a llesques.

rebassar Ultrapassar, excedir, depassar.

rebatir Rebatre.

recado (o recat) Encàrrec, missatge, avís.

recaudació Recaptació.

recaudar Recaptar.

recibidor Rebedor.

recibo Rebut. Hi ha un rebut impagat.

recodo Recolze, recolzada, colzada. Un recolze del camí.

recorte Retallada, retall.

recreo 1. Esplai, esbarjo. És l’hora de l’esplai.

2. Esbargiment, recreació, plaer. Farem un viatge de plaer.

recuento Recompte.

redada Batuda. La policia ha fet una batuda al barri.

reflejar (o reflexar) Reflectir.

refran Refrany.

regadio Regadiu.

règimen Règim.

registrar 1. Escorcollar. Han escorcollat la casa del lladre.

2. Registrar (inscriure en un registre).

rehén Ostatge.

reinar Regnar.

rejilla 1. Reixeta (d’un moble).

2. Espiera, espiell (d’una porta).

relajar Relaxar.

relonge Rellotge.

remediar Remeiar.

remedio Remei.

remitir Remetre.

rendija Escletxa.

renta Renda.

rentable Rendible.

reparo Objecció, però, dificultat.

reparto Repartiment.

respaldar Protegir, donar suport.

respaldo 1. Respatler, respatlera (d’un seient).

2. Suport, garantia. Em dóna el seu suport.

respiro Respir.

resto Resta, restant.

restos Restes, deixalles. Arreplega les deixalles del menjar.

ret Xarxa.

Ret és correcte quan significa ‘malla per als cabells’.

retaguàrdia Rereguarda.

retar Reptar.

reto Repte.

retràs Retard. Perdoneu el retard.

retrassar 1. Retardar (demorar). La pluja ens ha retardat.

2. Retardar, endarrerir (ajornar). Hem endarrerit el viatge.

3. Retardar (el rellotge).

retrassar-se 1. Endarrerir-se. Perdona’m, m’he endarrerit.

2. Retardar-se (el rellotge).

retroceder Retrocedir, recular.

revanxa Revenja.

reventó Rebentada (de pneumàtic).

ridiculés Ridiculesa.

riel 1. Riell (barra de metall).

2. Carril, rail. (del ferrocarril).

3. Guia (per a sostindre cortines).

rissa Rialla, riure. Ha fet una rialla forçada i jo no em podia aguantar el riure.

rissuenyo Rialler, riallós.

robo Robatori.

roçar Fregar. Ha passat fregant la paret.

roce Fregament.

rombo Rombe.

romero Romer, romaní.

rompeoles Escullera.

ropero Rober. Fica l’abric en l’armari rober.

ròtul Rètol.

rotulador Retolador.

rúbio Ros. Tenia el cabell ros.

rudo Rude.

Rude és de gènere invariable. Un home rude. Una dona rude.

rumbo Rumb.

ruego Prec.

ruïdo (o roïdo) Soroll.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.