BARBARISMES PER

habladuries Xarrameques.

hacienda Hisenda.

hada Fada.

hallazgo Troballa.

hasmerreir Riota. És la riota del grup.

hassanya Gesta, feta.

hasta 1. Fins, fins a. Fins demà.

2. Fins i tot. Fins i tot els malalts reien.

3. hasta luego Fins després.

hèroe Heroi.

hi ha que (o hai que) Cal. Cal preparar l’esmorzar.

hinxa Seguidor, aficionat.

hipo Singlot.

hipòtesis Hipòtesi.

hogareny Casolà. És un xic molt casolà.

hombro Muscle.

hongo Bolet. Anem a buscar bolets.

hongos Fongs. Té fongs a la pell.

honradés Honradesa.

hospedar Allotjar, albergar, hostatjar.

hueco Buit.

huelga Vaga.

huella 1. Petjada (del peu). Les petjades de l’animal.

2. Empremta (senyal digital). El lladre deixà les empremtes a la porta.

humillar Humiliar.

húngar Hongarés.

hutxa Vidriola, guardiola.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.