BARBARISMES PER

gafes Ulleres.

galardó Guardó.

galgo Llebrer.

ganader Ramader.

ganaderia Ramaderia.

ganància Guany, lucre.

garantitzar Garantir.

garganta 1. Gola.

2. Gorja, congost (de riu, de muntanya). La gorja del riu Cabriol.

gavinet Ganivet.

gaviota Gavina.

gemelos 1. Bessons. Joan i Daniel són germans bessons.

2. Binocles. Binocles de teatre.

3. Botons del puny (de la camisa).

gènero Gènere.

gimnasi Gimnàs.

gimnàsia Gimnàstica.

giro 1. Gir (moviment).

2. Caire, aspecte, gir. La conversa ha pres un caire interessant.

glaciar Glacera.

globo Globus.

golosina Llepoleria, llepolia.

goloso Llépol.

gordo 1. Gras. Estic massa gras.

2. Gruixut (una corda, un fil).

3. Gros (enorme). Un problema gros. Ulls grossos i bonics.

4. Grossa (premi). La grossa.

grassa Greix.

grave Greu.

grieta Badall, clivella, esquerda.

grifo Aixeta.

guinyar l’ull Fer l’ullet.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.