BARBARISMES PER

fàbula Faula.

fallo Fallada, error. Hi ha hagut una fallada en l’avaluació de les dades.

faro Far.

farol 1. Fanal (il·luminació). Han encés els fanals de l’enllumenat públic.

2. Fanfarronada (ostentació vana).

3. Catxa (en els jocs de baralla).

fascícul Fascicle.

favoréixer Afavorir.

fetxa Data.

fi 1. fi de setmana Cap de setmana.

2. al fi i al cap Al cap i a la fi, al capdavall.

fiambre Companatge. Carn freda.

fiambrera Carmanyola, portaviandes.

fiera Fera.

fijar-se Fixar-se.

fisgar Doctorejar, xafardejar, tafanejar.

flan Flam.

flequillo Serrell, serrellet.

florero Gerro, florera, pitxer.

fluidés Fluïdesa.

foco Focus.

folio Foli.

folleto Fullet. Un fullet publicitari.

folló Rebombori, xivarri, enrenou.

fondo 1. Fons. El conec a fons.

2. Profunditat, fondària. Té dos metres de profunditat.

Fondo és correcte quan significa ‘profund’. El barranc fondo.

fregar Escurar (netejar la vaixella). Jo escuraré els plats.

Fregar és correcte quan significa ‘netejar el paviment’.

fregona Pal de fregar, baieta de pal.

freno Fre.

fressa Maduixa.

Fresa és correcte quan significa ‘eina tallant’ o ‘posta dels peixos i dels amfibis’.

fressó Maduixot.

front a Enfront de, davant de. Davant d’això, no podem fer res.

frotar Fregar. Frega’t les mans amb el drap.

fruta Fruita.

fulla Full. He marcat tots els fulls del llibre.

Fulla és correcte quan significa ‘òrgan d’una planta, làmina prima de metall’, etc.

fundamental Fonamental.

fundir Fondre.

fútbol Futbol.

Ir al Inicio.

 

 

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.