BARBARISMES PER

eclipse Eclipsi. Demà hi haurà eclipsi de lluna.

els demés Els altres.

empapar 1. Amerar, xopar. M’ha agafat la pluja i estic tota amerada.

2. Eixugar (arreplegar un líquid). Vaig eixugar l’aigua del terra amb un drap.

empenyar-se Entossudir-se, obstinar-se, insistir.

emperatriu Emperadriu.

emplear 1. Usar, emprar, fer servir.

2. Col·locar, ocupar (donar una col·locació). Ha col·locat la seua filla en una bona empresa.

empleo 1. Ús, utilització.

2. Ocupació, collocació (laboral). Han creat una nova oficina d’ocupació.

en Amb. Vaig amb tu.

En és correcte quan és una preposició que introdueix una determinació de lloc, de temps, etc., o quan és un pronom feble.

enano Nan.

encargar Encarregar.

encia Geniva.

encina Alzina, carrasca.

encuentro 1. Encontre (de persones o coses que van en direccions oposades).

2. Trobada (reunió, aplec). Una trobada d’artistes per la pau.

encierro Tancament.

enfado Disgust.

enfermer Infermer.

enfermetat Malaltia.

enrecordar-se Recordar-se.

ensaiar Assajar.

ensaig Assaig.

enterar 1. Informar, assabentar, fer saber. Assabenta’m de tot el que sàpies.

2. Saber, adonar-se. Si ho sap, s’enfadarà.

enterro Enterrament, soterrar.

entonces Aleshores, llavors.

entresuelo Entresol.

en ves de En comptes de, en lloc de.

envés Revés, revers.

envídia Enveja.

enxufe 1. Endoll (aparell).

2. Influències. Té moltes influències.

erróneo Erroni.

escalofrio Calfred.

escàndalo Escàndol.

escaparate Aparador.

escape 1. Escapada, escapament (eixida). He de canviar el tub d’escapament del meu cotxe.

2. Fuita, fuga (de gas, de líquid).

3. Escapatòria (d’un problema).

escarxa Gebre.

escassés Escassetat, escassesa.

eslabó Baga, baula, anella.

espontàneo Espontani.

esquina Cantó. Els quatre cantons del pati.

estallar Esclatar, rebentar, esclafir.

estància 1. Estada. Prompte acabarà la seua estada a Irlanda.

2. Estança (habitació).

estante Estant, prestatge.

estera Estora.

estrellar Estavellar.

estrenyiment Restrenyiment.

estribillo Tornada. Una cançó amb una tornada molt alegre.

estropajo Fregall.

estuig Estoig.

estupidés Estupidesa.

evaluar Avaluar. Avaluarem els resultats.

excluir Excloure.

Ir al Inicio.

 

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.