BARBARISMES PER

dato, un Una dada. Dóna’m les teues dades personals.

debatir Debatre.

deber Deure. Tinc el deure de dir-vos això.

delanter Davanter.

deletrejar Lletrejar. Lletreja la paraula, que no l’he entesa bé.

delfí Dofí.

de nada! De res!

de prompte De sobte, sobtadament, tot d’una.

de repent De sobte, sobtadament, tot d’una.

derramar Vessar.

derretir Fondre, dissoldre.

derribar Derrocar, enderrocar, derruir, demolir.

derrotxar Malgastar, dilapidar, malbaratar.

desabrotxar Desbotonar, descordar.

desafio Desafiament.

desagrado Desgrat.

desagüe Desaigüe, desguàs.

desahogar-se Desfogar-se, esbravar-se.

desarrollar Desenvolupar, desenrotllar.

desarrollo Desenvolupament, desenrotllament.

descampat Camp obert, camp ras.

descolgar Despenjar.

desde luego! És clar!, sens dubte!, certament!, per descomptat!

desetxar Rebutjar, refusar.

desfile Desfilada.

despegar Enlairar-se (un avió).

despejar 1. Desembarassar (llevar coses d’un lloc) Hem desembarassat l’habitació.

2. Fer desallotjar, buidar (les persones d’un lloc).

3. Espavilar-se (una persona la ment).

4. Aclarir-se (el cel).

despido Comiat, acomiadament.

despreci Menyspreu.

destello Centelleig, espurneig, llampec, llampada.

destornillador Tornavís, descaragolador.

destornillar Descaragolar.

desvio Desviació, desviament.

deuda, la El deute. Encara té molts deutes pendents.

diptong Diftong.

direcció Adreça (lloc on es viu).

Direcció és correcte quan significa ‘trajectòria, orientació’ o ‘guia’.

disco Disc.

disfràs, el La disfressa. T’has provat la teua disfressa?

distinguir Distingir.

don Senyor.

donya Senyora.

donar-se compte Adonar-se. No s’ha adonat de res quan li han canviat el plat.

dorat Daurat, d’or.

duda, la El dubte.

dudar Dubtar.

duende Donyet.

duenya Mestressa, propietària.

duenyo Amo, propietari.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.