BARBARISMES PER

cabalgar Cavalcar.

cabalgata Cavalcada.

cabecera Capçalera.

cabecilla Capitost.

cabo 1. Cap (extrem).

2. Caporal (grau militar).

3. Cap (de la costa).

cada qual Cadascú.

cadera Maluc, costat.

cal Calç.

calbo Calb.

calçoncillos (o cançoncillos) Calçotets.

calentador 1. Calfador (d’aigua).

2. Calefactor (de la calefacció).

calentar Calfar, escalfar.

calentura Febre.

calificar Qualificar.

calificació Qualificació.

càrcel Presó, càrcer.

calitat Qualitat.

callejón 1. Carreró (carrer estret).

2. Atzucac (carreró sense eixida).

camarer Cambrer.

campanilla Campaneta.

campeó Campió.

campetxano Planer, franc.

canasta Cistella.

candao (o candat) Cadenat.

cansanci Cansament, fatiga.

cantitat Quantitat.

caramba! Caram!

carcajada Rialla, riallada.

carga Càrrega.

carinyo Afecte, estima.

cartelera Cartellera.

càscara Closca.

cascarràbies Rondinaire.

casi Quasi.

casilla Casella.

catarata 1. Cascada. Les cascades del Niàgara.

2. Cataracta (malaltia dels ulls).

catxear Escorcollar.

catxorro Cadell.

cauce Llit, mare. Llit del Túria.

caudal Cabal. Cabal d’un riu.

cebo Esquer (per a caçar o pescar).

cego Cec.

cenicero Cendrer.

cepillo 1. Raspall (de la roba, dels cabells).

2. Raspallet (de les dents, de les ungles).

cerca Tanca (reixa).

cercanies Rodalia. Tren de rodalia.

cerdo Porc, bacó.

ceremònia Cerimònia.

cerrajero Manyà, serraller.

cerrojo Forrellat.

cèspet Gespa.

cesta Cistella, cistell.

cicatrís Cicatriu.

cierre Tancament.

cigüenya Cigonya.

círcul Cercle.

ciruela (o ciruelo) Pruna.

cisne Cigne.

ciudadà Ciutadà.

claritat Claredat. Parla amb claredat.

claro! És clar!, naturalment!

clave Clau.

cobre Coure.

còdic (o còdigo) Codi.

cola Cua (grup de gent, d’un animal, d’un piano).

Cola és correcte quan significa ‘substància adhesiva, planta’ o ‘beguda carbònica’.

colgar Penjar. Penja el telèfon i obri la porta.

Colgar és correcte quan significa ‘cobrir, soterrar’ o ‘gitar-se’.

colmillo Clau, ullal.

columpiar Engronsar, gronxar.

combatir Combatre.

cometa Catxerulo, milotxa.

companyerisme Companyonia.

composar Compondre. Compon unes cançons precioses.

con tal que Amb la condició que, només que.

concejal Regidor.

concordància Concordança.

conde Comte.

confundir Confondre.

conseguir Aconseguir.

contentar Acontentar.

corassonada Presentiment, impressió, premonició.

cordero Corder, be, anyell, xai.

cordillera Serralada.

corrent, la El corrent.

cortado Tallat. Pose’m un tallat.

corte Tall.

corxo Suro.

costum, la El costum.

cotidià Quotidià.

cràneo Crani.

crisis Crisi (en plural, crisis).

cristal 1. Cristall (vidre treballat). Cristall de Bohèmia.

2. Vidre (làmines d’aquest material). Vidre de les ulleres, de la finestra.

crusar 1. Encreuar. Encreua els braços.

2. Travessar, creuar (una via, un riu).

cucaratxa Panderola.

cuenta, la 1. El compte. Pagar el compte.

2. en resumides cuentes En poques paraules.

cuentista 1. Contista, rondallaire, romancer.

2. Farsant, mentider.

cuento 1. Conte, rondalla.

2. Bola (mentida).

cuero Cuir, cuiro.

cuidado 1. Atenció, compte, cura.

2. Alerta!, compte!, atenció!

cuidadós Curós, acurat.

cumpleanys Aniversari, natalici.

cuna Bressol.

cura Capellà, rector.

Cura és correcte quan significa ‘atenció, assistència’.

curva 1. Corba (línia o superfície).

2. Revolt, revolta (d’una carretera).

cutxilla  Fulla (d’instrument tallant). Fulla de la navalla.

cutxitxear Xiuxiuejar.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.