BARBARISMES PER

babero  Pitet (per a menjar).

bactèria, la El bacteri.

bahia Badia.

baldosa Taulell.

ballena Balena (animal).

balsa 1. Bassa (depòsit d’aigua).

2. Barca.

baloncesto Bàsquet.

bandeja Safata.

bando Bàndol (facció, partit).

baraja Baralla.

baratija Bagatel·la, quincalla.

barnís Vernís.

barnissar Envernissar.

barquillo Neula.

bàrtulos Estris, fòtils.

bassura Fem, brossa.

batido Batut.

batir Batre.

batxe Clot, sot.

baül Bagul.

bautisme Baptisme.

belén Betlem.

berrinxe Enrabiada.

beso Bes, besada.

bienvenida Benvinguda.

bissagra Frontissa.

bisuteria Bijuteria.

bitxo Bestiola.

blusa Brusa.

bocadillo Entrepà.

bodega 1. Celler (local subterrani).

2. Taverna (establiment).

Bodega és correcte quan significa ‘espai tancat d’un vaixell’.

bolsa 1. Bossa (saquet).

2. Borsa (de treball, d’estudis, mercat de valors).

bombilla Bombeta.

bono  Bo (tiquet).

bordar Brodar.

Bordar és correcte quan significa ‘lladrar’.

borrador 1. Esborrany (apunt).

2. Esborrador (de la pissarra).

borrar Esborrar.

botiquí Farmaciola.

botxorno 1. Xafogor (calor intensa).

2.Vergonya, rubor.

boxeo Boxa, boxeig.

brasileny Brasiler.

brill (o brillo) Brillantor, lluentor.

brotxe Fermall, passador.

brújula Brúixola.

buc Vaixell, nau.

bueníssim! Boníssim!

bulto 1. Bony, protuberància.

2. Paquet.

3. a bulto A ull.

busso Bus.

bussó Bústia.

butano Butà.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.