BARBARISMES PER

abanico Palmito, ventall.

abogat Advocat.

abono 1. Adob (fertilitzant).

2. Abonament (subscripció).

abonar Adobar, femar.

abort Avortament.

abrelates Obridor.

abrotxar. Cordar, botonar.

abuela Iaia, àvia.

abuelo Iaio, avi.

abusó (o abuson) Abusador, aprofitat,descarat.

acantilat Penya-segat, espadat.

acelerar Accelerar.

aceptar Acceptar.

acera Vorera, voravia.

acert Encert.

acertar Encertar.

aclaració Aclariment, explicació.

aclarar 1. Aclarir (el color, la veu).

2. Desespessir,diluir (un líquid).

3. Aclarir, clarificar(un dubte).

4. Clarejar, asserenar (el temps).

acostumbrar Acostumar.

actrís Actriu.

acurrucar-se Arrupir-se, arraulir-se.

adelantar Avançar, passar davant.

adelantament Avançament.

adelante! Avant!, endavant!

ademés A més, a més a més.

adivinança Endevinalla.

adivinar Endevinar.

admitir Admetre.

adorno Adorn, adornament.

adrede A posta, expressament.

aèreo Aeri.

afeitar Afaitar.

afeitar-se Afaitar-se.

agatxar-se Acatxar-se, abaixar-se, ajupirse.

agobi (o agòbio) 1. Aclaparament,angoixa. Quan s’acosten els exàmens, li entra angoixa.

2. Enuig (molèstia).

agobiar-se Aclaparar-se. S’aclaparaperquè no té temps.

agotar Esgotar, exhaurir. S’ha exhaurit l’última edició.

agrado Gust, plaer.

agrandar Engrandir.

aguacate Alvocat.

aguinaldo Estrenes.

agujetes (o agulletes) Adoloriment, cruiximent, fiblades, punxades.

ahorrar Estalviar.

ahorro Estalvi.

aislar Aïllar.

ajedrés Escacs.

alambre Fil d’aram, filferro.

alameda Albereda.

albòndiga Mandonguilla.

albornós Barnús.

alcançar 1. Arribar. El xiquet no arriba a la taula.

2. Aconseguir, assolir. Ha aconseguit molta fama.

3. Atrapar. No l’atraparàs mai.

4. Copsar. No puc copsar el sentit de les teues paraules.

5. Allargar. Allarga’m el bolígraf, per favor.

alcantarilla Claveguera, albelló.

alcantarillat Clavegueram.

aleació Aliatge.

alemà (o aleman). Alemany.

alentar Animar, encoratjar.

aletargar Ensopir, endormiscar.

alfiler Agulla de cap.

alfombra Estora, catifa.

algo 1. Alguna cosa, una cosa. Sempre té alguna cosa per a contar. Era una cosa que no ens volia explicar.

2. Res (en frases condicionals i interrogatives). Hi ha res de menjar? Si trobes res que t’interesse,

digues-m’ho.

3. Una miqueta, un poc. Dóna’m un poc de pa.

alicantí Alacantí.

aliento 1. Alé (aire expirat).

2. Ànim (coratge de fer una cosa). Va donar ànim al seu equip.

alimentici Alimentari, alimentós.

almacén Magatzem.

almacenar Emmagatzemar.

almirant Almirall.

almohada (o almohadó) Coixí.

alpiste Escaiola. Posa escaiola al canari.

alrededor Al voltant.

alrededor de. Prop de. S’aplegaren prop de cent persones.

alumbrat Enllumenat (conjunt de llums). L’enllumenat públic.

amapola Rosella.

amarillo Groc.

amontonar Amuntegar, acumular.

anàlisis, un Una anàlisi. Les teues anàlisis de sang.

ancla Àncora.

anda! Tira!, vés!, au!

àngul Angle.

angústia Angoixa, angúnia.

anidar Niar, nidificar.

ano Anus.

antebraç Avantbraç.

antepassat Avantpassat.

antes Abans.

antorxa Torxa.

anyadir Afegir.

aparat (o aparato) Aparell (instrument).

apariència Aparença.

apellido Cognom.

aplaçar Ajornar, diferir.

aplastar Esclafar.

aplauso Aplaudiment.

apodo Malnom.

apoiar 1. Recolzar. Recolza l’escala a la 12 paret.

2. Donar (o prestar) suport. Li ha donat molt de suport.

3. Confirmar, refermar. L’experiència confirma aquesta hipòtesi.

4. Basar, fundar. Una hipòtesi basada en fets.

apoiar-se Repenjar-se, recolzar-se (una persona).

apressurar-se Apressar-se, afanyar-se. Afanya’t, o arribarem tard.

apretar 1. Estrényer (fer pressió en costats oposats). Estreny-li bé el cinturó.

2. Prémer (comprimir). Prem la tecla.

3. Serrar, estrényer (posar persones, coses o parts d’una cosa més acostades que abans). Va serrar les dents.

4. Alleugerir, apressar, afanyar-se (activar). Apresseu el pas!

5. Collar fort (o bé). Un caragol ben collat.

apretat Ajustat, fort.

àrabe Àrab.

a rajatabla Al peu de la lletra, estrictament.

arcilla Argila.

argelí  Algerià (nascut a Algèria).

armozar (o armorzar) Esmorzar.

aro Cèrcol.

arrastrar Arrossegar.

arrecife Escullera, escull.

arreglo Arreglament, arranjament.

arrepentir-se Penedir-se. Mai es penedeix de les seues decisions.

arriesgar Arriscar.

arrodillar-se Agenollar-se.

arrollar 1. Atropellar. Van atropellar un transeünt.

2. Arrossegar, endur-se. L’aigua arrossegà el pont.

artícul Article.

asco Fàstic. Els insectes li fan fàstic.

asquerós Fastigós, repugnant.

assafata Hostessa.

assear 1. Condicionar (netejar). 2. Endreçar, posar en ordre (ordenar).

asseat Net, curiós, polit.

asseo Neteja (del cos). De matí fan la neteja personal.

assiento Seient.

assombrar Sorprendre, deixar parat, admirar. Em deixà sorpresa.

assombrós Sorprenent, admirable.

assunt Assumpte, matèria, afer.

astilla Estella.

atareat Atrafegat.

atascar-se 1. Embossar-se, embussar-se, obstruir-se (obstruir un conducte).

2. Encallar-se (un vehicle).

3. Entrebancar-se (en un raonament, un discurs).

aterrissar Aterrar.

a tientes A palpes.

atolondrat Atrotinat.

atontat Fava, ximple.

atornillar Caragolar, collar.

atrassar 1. Retardar (demorar) Hem retardat l’eixida.

2. Retardar, endarrerir (ajornar). Hem endarrerit el viatge.

3. Retardar (el rellotge).

atravessar Travessar (passar).

atun Tonyina.

aunque Encara que.

ausència Absència.

avenida 1. Avinguda.

2. Crescuda, revinguda (d’un riu).

averia Avaria.

averiguar Esbrinar.

avestruç Estruç. Un documental sobre la vida dels estruços.

Ir al Inicio.

 

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.