C.E.I.P. “BENALUA” – Alacant                                                         Curs escolar: 2014-15

 Professor: Alfonso Martínez Miguel 

 

CONTINGUTS DE LLENGUA VALENCIANA DE 6é D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

M

SETM.

PROPOSTA DE CONTINGUTS PROGRAMATS

S

03 – 05

08 – 12

Repàs de 5é nivell.

S

15 – 19

22 – 26

1.1 La roba. Diàleg. Vocabulari.

1.2 Verbs: PODER, SER, TINDRE, ESTAR.

Activitat JCLIC: “Llengua Valenciana”

O/S

29 – 03

06 – 08

1.3 Els articles.

1.4 Interrogatius.

Activitat JCLIC: “Llengua Valenciana”

O

13 – 17

20 – 24

1.5 Expressions per a saludar, dir adéu i agrair.

Avaluació. Lectures. Activitats JCLIC i on-line en Internet.

2.1 La casa. Diàleg. Vocabulari.

N/O

27 – 31

03 – 07

2.2. Verbs: VOLER, POSAR, ANAR, AJUDAR.

2.3. Els possessius.

Activitat JCLIC: “Llengua Valenciana”

N

10 – 14

17 – 21

2.4. Els demostratius.

2.5. Adverbis i locucions prepositives de lloc.

Avaluació. Lectures. Activitats JCLIC i on-line en Internet.

N

24 – 28

Repàs. 1ra Avaluació: prova escrita i prova oral.

D

01 – 05

09 – 12

15 – 19

3.1. Els aliments. Diàleg. Vocabulari.

3.2. Verbs: AGARRAR, GUANYAR, COMPRAR, TROBAR-SE.

Contes tradicionals. Activitats de Nadal.

E

07 – 09

12 – 16

3.3. Els quantitatius.

3.4. Els pronoms personals.

Activitat JCLIC: “Llengua Valenciana”

E

19 – 23

26 – 30

3.5. Demanar disculpes.

Avaluació. Lectures. Activitats JCLIC i on-line en Internet.

4.1. L’oci. Diàleg. Vocabulari.

F

02 – 06

09 – 12

4.2. Verbs: AFANYAR-SE, JUGAR, FER, VEURE.

4.3. Adverbis i locucions de temps.

Activitat JCLIC: “Llengua Valenciana”

F

16 – 20

23 – 27

4.4. Els dies de la setmana.

4.5. Preguntar i dir l’hora.

Avaluació. Lectures. Activitats JCLIC i on-line en Internet.

M

02 – 06

Repàs. 2na Avaluació: prova escrita i prova oral.

M

09 – 13

16 – 18

5.1. Els esports. Diàleg. Vocabulari.

5.2. Verbs: DIR, PREFERIR, NECESSITAR, SABER.

Activitat JCLIC: “Llengua Valenciana”

A/M

23 – 27

30 – 01

14 – 15

5.3. Les contraccions.

5.4. El verb HEVER-HI i el verb HAVER.

Activitat JCLIC: “Llengua Valenciana”

A

20 – 24

27 – 30

5.5. Els mesos i les estacions de l’any.

Avaluació. Lectures. Activitats JCLIC i on-line en Internet.

6.1. Els estudis. Diàleg. Vocabulari.

M

04 – 08

11 – 15

6.2. Verbs: VINDRE, ESTUDIAR, BUSCAR, LLEGIR.

6.3. Els indefinits.

Activitat JCLIC: “Llengua Valenciana”

M

18 – 22

25 – 29

6.4. Les perífrasis d’obligació.

6.5. Els exclamatius.

Avaluació. Lectures. Activitats JCLIC i on-line en Internet.

J

01 – 05

08 – 12

15 – 19

Repàs. 3ra Avaluació: prova escrita i prova oral.

Repàs general de tot el curs. Proves de Recuperació.

Activitats Fi de Curs.

 

 Ir al Inicio.

Free counter and web stats

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.