Ortografia
Principal Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Altres

            ORTOGRAFIA
(Fes clic en el botó de la bombeta de l'esquerra)

L'Alfabet
Paraules agudes, planes i esdrúixoles 
Paraules amb diftong
Paraules amb hiat
Paraules amb accent diacrític
Paraules amb dièresi i sense dièresi
Formes verbals amb dièresi i sense dièresi
Paraules amb b i v  que segueixen una regla
Paraules amb b i v  que no segueixen una regla
Paraules acabades en p/b, t/d i c/g  que segueixen una norma
Paraules acabades en p/b, t/d i c/g  que no segueixen cap norma
Paraules amb g  i amb j
Paraules amb tg  amb tj
Paraules amb l·l
Paraules amb x, amb tx i  amb ig

L'Alfabet

L'alfabet valencià es compon de 26 lletres: 5 vocals i 21 consonants.

 

a A

a

b B

be alta

c C

ce

d D

de

e E

e

f F

efa

g G

ge

h H

hac

i I

i

(llatina)

j J

jota

k K

ca

l L

ela

m M

ema

n N

ena

o O

o

p P

pe

q Q

cu

r R

erra

s S

essa

t T

te

u U

u

v V

ve

baixa

w W

ve

doble

x X

ics

(o xeix)

y Y

i

grega

z Z

zeta

 

Anar al Inici

 

Paraules agudes

Paraules planes

Amb accent

Sense accent

Amb accent

Sense accent

bu

pastís

irritació

comprén

taulell

tobogan

camions

comprenc

àbac

emens

plàtan

somiàveu

arbre

porteria

globus

origen

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules esdrúixoles

bonica

quina

gimnàstica

escimen

democràcia

soliria

escie

estua

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb diftong

Diftong creixent

Diftong decreixent

quan-ti-tat

un-güent

lin-güís-ti-ca

quo-ta

au-to-mà-tic

sei-xan-ta

es-tiu

boi-ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb hiat

pa-e-lla

ra-ó

ví-de-o

ca-no-a 

tri-ar

u-su-a-ri

du-et

in-for-ma-ci-ó

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb accent diacrític

Paraules amb accent

Paraules sense accent

ús (‘utilització’)

sòl (‘terra’)

deu (‘nombre 10’, forma del verb deure)

mòlt (participi de moldre)

us (pronom)

sol (‘astre’, ‘sense companyia’)

déu (‘divinitat’)

molt (adverbi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb accent diacrític

Paraules amb accent

Paraules sense accent

fóra (forma del verb ser o ésser)

més (adverbi de quantitat)

vés (forma del verb anar)

vós (forma de tractament)

fora (adverbi de lloc)

mes (període de l’any)

ves (forma del verb veure)

vos (pronom feble)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb dièresi

Paraules sense dièresi

crlla

protna

llt

ca

llengües

lingüista

seqüència

aqüífer

cuina

reina

dau

joia

llengua

guitarrista

arquer

equí

 

 

 

 

 

 

 

 

Formes verbals amb dièresi

Formes verbals sense dièresi

instituït, instituïda

agraït, agraïda

lluït, lluïda

obeït, obeïda

instituir, instituint

agrair, agraint

lluir, lluint

obeir, obeint

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb b i v que segueixen una regla

Paraules amb b

Paraules amb v

població

embrutar

ambulància

cabut (de cap)

convenient

invertir

cantava

cultivar (de cultiu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb b i v que no segueixen una regla

Paraules amb b

Paraules amb v

boira

cabàs

biografia

habitatge

diversitat

travessar

ventall

llavor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules acabades en p/b, t/d i c/g
que segueixen una norma

Paraules amb -p/-b

Paraules amb -t/-d

Paraules amb -c/-g

cap

xarop

camp

palp

tomb

àrab

destorb

superb

nebot

sort

cuinant

asfalt

sòlid

aptitud

quietud

ràpid

corc

ofec

cec

casc

càstig

pròleg

nàufrag

fang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules acabades en p/b, t/d i c/g
que no segueixen cap norma

Paraules amb -b

Paraules amb -d

Paraules amb -c/-g

cub

adob

club

tub 

fred

sud

fluid

David

ànec

préssec

càrrec

fàstic

reg

mag

estrateg

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb g

Paraules amb j

g davant de e, i

j davant de a, o, u

-jecc-, -ject-
i excepcions

gent

gebre

gir

refugi

ja

dijous

julivert

junt

projector

injecc

jeroglífic

majestat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb tg

Paraules amb tj

viatge

patinatge

reportatge

paisatgístic  

viatjar

trepitjar

pitjor

corretjut

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb l·l

Començades
per al·l-

Començades
per col·l-

Començades
per il·l-

Començades
per mil·l-

al·lèrgic

al·lé

al·lusió

al·leluia

col·lecta

col·laborar

col·lecció

col·loquial

il·luminar

il·lustrar

il·lés

il·legible

mil·lèsim

mil·limetrat

mil·ligram

mil·lenni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb l·l

Paraules acabades en
-el·la, -il·la i derivats

Verbs acabats en -il·lar

Altres paraules

aquarel·la

  salmonel·la

goril·la

clorofil·la

vacil·lar

cavil·lar

oscil·lar

titil·lar

cal·ligrafia

anul·lar

paral·lel

sol·licitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb x

xafar

xarrada

xoc

xurreria

clenxa

panxa

marxar

porxe

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb tx

Paraules amb ig

metxa

caputxa

empatx

capritx 

lleig

maig

rebuig

bateig

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Font: Editorial SM

Free counter and web stats

Anterior Principal Damunt Següent

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.