Interferències ortogràfiques
Principal Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Altres

 INTERFERÈNCIES ORTOGRÀFIQUES
(Fes clic en el botó de la bombeta de l'esquerra)

  ******** CURS 5é ********
Paraules amb guionet
Dígrafs que se separen
Paraules amb diftong
Paraules amb hiat
Paraules amb accent agut
Paraules amb accent greu
Paraules agudes accentuades
Paraules agudes no accentuades
Paraules planes
Paraules planes accentuades
Paraules esdrúixoles
Paraules esdrúixoles 2
Paraules amb accent diacrític
Paraules sense accent diacrític
Paraules amb dièresi
Paraules amb el so de s sonora
Paraules amb el so de s sorda que s’escriuen amb ss
Paraules amb el so de s sorda que s’escriuen amb ç
Paraules amb b
Paraules amb v
Paraules amb g
Paraules amb tg
Paraules amb l·l
Paraules amb ll
     
  ******** CURS 6é ********
Paraules agudes, planes i esdrúixoles 
Paraules amb diftong
Paraules amb hiat
Paraules amb accent diacrític
Paraules amb dièresi i sense dièresi
Formes verbals amb dièresi i sense dièresi
Paraules amb b i v  que segueixen una regla
Paraules amb b i v  que no segueixen una regla
Paraules acabades en p/b, t/d i c/g  que segueixen una norma
Paraules acabades en p/b, t/d i c/g  que no segueixen cap norma
Paraules amb g  i amb j
Paraules amb tg  amb tj
Paraules amb l·l
Paraules amb x, amb tx i  amb ig

 

*************************  CURS 5é  ****************************

Paraules amb guionet

En valencià

En castellà

vint-i-tres

trenta-u

set-cents

quaranta-cinc

veintitrés

treinta y uno

setecientos

cuarenta y cinco

 

 

 

 

 

 

 

Dígrafs que se separen

En valencià

En castellà

il-lusió

garat-ge

plat-ja

impres-sora

ilusión

garaje

playa

impresora

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb diftong

En valencià

En castellà

quotidià

neu

xiular

dau

cotidiano

nieve

silbar

dado

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb hiat

En valencià

En castellà

suor

poal

fluor

fantasia

sudor

cubo

flúor

fantasía

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb accent agut

En valencià

En castellà

veí

procés

campió

Múrcia

vecino

proceso

campeón

Murcia

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb accent greu

En valencià

En castellà

simpàtica

suèter

òptica

però

simpática

suéter

óptica

pero

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules agudes accentuades

En valencià

En castellà

cartó

preciós

gimnàs

horitzó

cartón

precioso

gimnasio

horizonte

 

 

 

 

 

 

 

Paraules agudes no accentuades

En valencià

En castellà

xaman

algun

xarleston

samurai

chamán

algún

charlestón

samurái

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules planes

En valencià

En castellà

tèxtil

càlid

oxigen

arbre 

textil

cálido

oxígeno

árbol

 

 

 

 

 

 

 

Paraules planes accentuades

En valencià

En castellà

cànon

eslògan

jugàveu

núvol

canon

eslogan

jugabais

nube 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules esdrúixoles

En valencià

En castellà

mànega

bústia

aurèola

elèctrode

manga

buzón

aureola

electrodo

 

 

 

 

 

 

 

Paraules esdrúixoles 2

En valencià

En castellà

substància

mòmia

història

sèrie

sustancia

momia

historia

serie

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb accent diacrític

En valencià

En castellà

móra (nom, ‘fruit de la morera’)

ós (nom, ‘animal mamífer’)

és, són (formes del verb ser)

bóta (nom, ‘recipient’) 

mora

oso

es, son

bota

 

 

 

 

 

 

 

Paraules sense accent diacrític

En valencià

En castellà

tu (pronom personal fort)

mi (pronom feble)

te (nom, ‘infusió’)

ell (pronom personal fort)

él

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb dièresi

En valencià

En castellà

 continuïtat

cafeïna

transeünt

incloïa

continuidad

cafeína

transeúnte

incluía

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb dièresi 2

En valencià

En castellà

reüll

lluïment

conseqüència

obliqüitat

reojo

lucimiento

consecuencia

oblicuidad

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb el so de s sonora

En valencià

En castellà

acidesa

riquesa

delicadesa

timidesa

acidez

riqueza

delicadeza

timidez

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb el so de s sonora 2

En valencià

En castellà

onze

zero

pinzell

trapezi

  atzar

dotze

analitzar

magatzem 

once

cero

pincel

trapecio

azar

doce

analizar

 almacén

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb el so de s sorda que s’escriuen amb ss

En valencià

En castellà

bossa

amassar

classe

assajar 

pissarra

tassa

arrissar

cassó

bolsa

amasar

clase

ensayar

pizarra

taza

rizar

cazo

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb el so de s sorda que s’escriuen amb ç

En valencià

En castellà

 força

feliç

abraçar

dolç

 fuerza

feliz

abrazar

dulce

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb b

En valencià

En castellà

calb

corb

bena

bolcar

calvo

cuervo

venda

volcar

 

 

 

 

 

 

Paraules amb v

En valencià

En castellà

canviar

provar

savi

cavall

cambiar

provar

sabio

caballo

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb g

En valencià

En castellà

gel

targeta

genet

girafa

hielo

tarjeta

jinete

jirafa

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb tg

En valencià

En castellà

viatge

aterratge

equipatge

rellotge

viaje

aterrizaje

equipaje

reloj

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb l·l

En valencià

En castellà

metàl·lic

pol·len

anul·lar

rebel·l

metálico

polen

anular

rebelión

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb ll

En valencià

En castellà

lladrar

llorer

butlletí

rotllo

ladrar

laurel

boletín

rollo

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

 

 

 

*************************  CURS 6é  ****************************

 

Paraules agudes

En valencià

En castellà

                      Ramon   

futbol

cantaran

ballaran

Ramón

fútbol

cantarán

bailarán

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules planes

En valencià

En castellà

socórrer

nàixer

créixer

càstig

socorrer

nacer

crecer

castigo

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules esdrúixoles

En valencià

En castellà

niga

càrrega

rie

farcia

manga

carga

serie

farmacia

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb diftong

En valencià

En castellà

fruita

quotidià

caure

cuirassa

fruta

cotidiano

caer

coraza

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb hiat

En valencià

En castellà

línia

pacncia

sépia

ràdio

línea

paciencia

sepia

radio

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb accent diacrític

En valencià

En castellà

vés (imperatiu del verb anar)

bé (adverbi de manera)

fóra (verb ser)

mà (part del braç)

ve

bien

fuera

mano

 

 

 

 

 

 

 

Paraules sense accent diacrític

En valencià

En castellà

si (pronom: Ho vol per a si.)

que (exclamació o interrogació: Que bonic!)

com (exclamació o interrogació: Com corre!)

quan (exclamació o interrogació: Quan vindreu?)

qué

cómo

cuándo 

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb dièresi

En valencià

En castellà

oïda

països

apaïsat

peüc

oído

países

apaisado

peúco

 

 

 

 

 

 

 

En valencià

En castellà

sssa

rna

gratt

Llsa

suiza

ruina

gratuito

Luisa

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb b

En valencià

En castellà

automòbil

beina

biga

bolcar

automóvil

vaina

viga

volcar

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb v

En valencià

En castellà

gavardina

govern

gravar

llavi

gabardina

gobierno

grabar (‘enregistrar’)

labio

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules acabades en -t

En valencià

En castellà

set

paret

salut

llibertat

sed

pared

salud

libertad

 

 

 

 

 

 

 

Paraules acabades en -p i -c

En valencià

En castellà

estrep

llop

espàrrec

drac

estribo

lobo

espárrago

dragón

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb g

En valencià

En castellà

genet

germana

pas

girafa 

jinete

hermana

payés

jirafa

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb tg i tj

En valencià

En castellà

plomatge

garatge

jutge

metge

platja

enutjar

allotjar

avantatjós

plumaje

garaje

juez

médico

playa

enojar

alojar

ventajoso

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb l·l

En valencià

En castellà

cel·la

vil·la

l·lid

excel·lent

celda

villa

pálido

excelente

 

 

 

 

 

 

 

En valencià

En castellà

satèl·lit

rebel·l

il·lògic

medul·la

satélite

rebelión

ilógico

médula

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Paraules amb x

En valencià

En castellà

xeringa

xifra

punxegut

anxova

jeringa

cifra

puntiagudo

anchoa

 

 

 

 

 

 

 

Paraules amb tx i ig

En valencià

En castellà

escabetx

salsitxa

passeig

assaig

escabeche

salchicha

paseo

ensayo

 

 

 

 

 

 

 

Anar al Inici

Font: Editorial SM

Free counter and web stats

Anterior Principal Damunt Següent

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.