Barbarismes Ed. Primària
Principal Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Altres

 

Vocabulari de barbarismes per a Ed. Primària 

Adaptació d'Alfonso Martínez Miguel          v.0.1/Març 2012

 

PRESENTACIÓ

            Els barbarismes són aquells mots que, provinents d’altres llengües, passen a emprar-se en un moment determinat pels parlants d’una comunitat lingüística i desplacen en l’ús paraules del propi patrimoni lingüístic. En la base dels barbarismes hi ha sempre una interrelació de cultures: una llengua que s’expandeix i una altra que assimila recursos lingüístics de la llengua expansiva.

            En les particulars circumstàncies en què han conviscut el valencià i el castellà, del segle XVI ençà s’ha produït una important assimilació de mots provinents del castellà. En alguns casos, aquests mots s’han introduït amb tanta força que han arribat a bandejar totalment, si més no en l’ús col·loquial, les formes genuïnes.

 

ABREVIATURES UTILITZADES

adj. adjectiu
Cast.
castellà
f.
substantiu femení

 

inv. invariable
m. masculí
pl.
plural

 

FES CLIC DAMUNT LA LLETRA QUE VOLS ESTUDIAR:

 

Data d'actualització: 14/10/2013

  Free counter and web stats

Anterior Principal Damunt

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.